Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de dienst

Deze website wordt beheerd door het bedrijf Bagno Marcos Antonio geregistreerd in Italië met P.Iva 03416980138, geregistreerd in het bedrijfsregister van Como - Italië CO-332259, de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar de winkels van Wereldwijde Marcos Antonio badkamerwinkel. Global Store van Bagno Marcos Antonio biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor de gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hierin worden uiteengezet.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief dergelijke aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar in dit document wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkels worden gehost op Shopify- of PrestaShop-platforms. Deze platforms bieden ons online e-commercetechnologie en alle account- en betalingssynchronisatietechnologieën waarmee we onze producten en diensten kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont, of dat je meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont, en dat je ons toestemming hebt gegeven om Sta elke minderjarige werknemer toe deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of, bij het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in uw onmiddellijke beëindiging van de Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van de aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbare informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan wat historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud hiervan te wijzigen site te allen tijde, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat van u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 5 A. - HERROEPINGSRECHT, UITZONDERINGEN EN RETOURBELEID

Onverminderd de hieronder aangegeven uitzonderingen, heeft u het recht om zonder opgave van redenen de geplaatste bestelling te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u het bestelde product heeft ontvangen (of het laatste product, lot of stuk in het geval van afzonderlijk geleverde goederen, partijen of meerdere stuks) of vanaf het sluiten van het contract (inclusief, maar niet beperkt tot, contracten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, zoals een cd of dvd). Indien u het ophalen heeft toevertrouwd aan een vertrouwenspersoon, gaat uw herroepingsrecht in op de dag van levering van het product aan de door u aangewezen persoon, niet zijnde de koerier.

U moet Global Store di Bagno Marcos Antonio de uitoefening van het herroepingsrecht meedelen door een e-mail te sturen naar service@global-shopping.eu

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de betreffende mededeling worden verzonden vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen en moet het product op eigen kosten worden geretourneerd aan Global Store, in de staat van het product en de verpakking die in al hun aspecten intact is , op straffe van verval van het herroepingsrecht.

Stuur voor meer informatie over het herroepingsrecht en gebruiksaanwijzing een e-mail naar service@global-shopping.eu.

GEVOLGEN VAN DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

We zullen alle ontvangen betalingen met betrekking tot het product waarvoor u het herroepingsrecht hebt uitgeoefend, exclusief transportkosten, terugbetalen binnen 30 dagen vanaf de dag waarop we de mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht hebben ontvangen. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren via overschrijving, met de betaalmethode waarmee de bestelling is geplaatst of door een winkelvoucher voor onze winkel uit te geven, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. U zult in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We mogen de terugbetaling inhouden totdat we het product hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat u verplicht bent om de producten binnen 14 dagen na de dag waarop u de herroeping heeft gemeld aan ons te retourneren door de goederen, perfect verpakt en ongebruikt, te sturen naar de Global Store van Bagno Marcos Antonio, in via Dei Giovi 8D , 22060 Carimate Como Italië. De directe verzendkosten voor het retourneren van de producten zijn voor uw rekening.

PS

In geval van NIET-acceptatie van de retourzending voor een van de bovengenoemde overtredingen, zijn de kosten voor het retourneren van de goederen bij u thuis volledig voor uw rekening.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in geval van:

- Levering van verzegelde goederen die zich om hygiënische of gezondheidsredenen niet lenen voor terugzending en die na levering zijn geopend of in het geval van levering van producten die na levering onlosmakelijk met andere zijn vermengd goederen;

- Retourneren van het product NIET in de originele verpakking:

- Retourneren van een zichtbaar beschadigd product dat NIET is vermeld op het moment van ontvangst:

- Verstrekking van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware die na levering is geopend;

- Levering van op maat gemaakte of duidelijk gepersonaliseerde goederen;

- Levering van goederen die snel kunnen bederven of vervallen;

- Levering van digitale inhoud (inclusief applicaties, software, e-boeken, mp3's, enz.) met behulp van een niet-materiële drager (bijvoorbeeld een cd of dvd) als u op het moment van het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk hebt ingestemd bij het begin van de uitvoering door het verlies van het herroepingsrecht door de aanvang van de uitvoering te aanvaarden;

- Levering van kranten, tijdschriften en tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties;

- Retourneren van artikelen die in de uitverkoop zijn of zijn gekocht met cadeaubonnen.

PS

Beschadigingen en problemen: Controleer uw bestelling bij ontvangst en neem direct contact met ons op als het artikel defect, beschadigd of verkeerd ontvangen is, zodat we het probleem kunnen beoordelen en oplossen.

Ruilen: de snelste manier om er zeker van te zijn dat u krijgt wat u wilt, is door het item dat u heeft te retourneren en zodra de retourzending is geaccepteerd, een afzonderlijke aankoop te doen voor het nieuwe item.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bij ons geplaatste bestelling te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of via hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, noch enige controle of input over hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de juistheid ervan, en we geven geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden of voor materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade met betrekking tot uw aankoop of gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die u doet in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, klachten, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten aan derden worden gericht.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (zoals wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, kunnen wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium i opmerkingen die u ons stuurt . We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Voorwaarden van onderhoud .

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of een derde partij anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONSGEGEVENS

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment zonder kennisgeving onnauwkeurig is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag niet worden vertrouwd op een gespecificeerde update of toegepaste updatedatum in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat enige informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen vragen om een ​​onwettige handeling te verrichten of eraan deel te nemen; (c) een internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of verordening schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type schadelijke code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam-, phishing-, pharm-, voorwendsel-, spider-, crawl- of scrape-doeleinden; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of waarborgen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment en zonder kennisgeving kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in Global Store di Bagno Marcos Antonio en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige en alle claims of eisen, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Betekening, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u, naar ons eigen oordeel, er niet in slaagt, of we vermoeden dat u er niet in geslaagd bent, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen ten gevolge. Tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u daardoor de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die we op deze site of in verband met de Service plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten, communicatie en aanbiedingen. of tijdgenoten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waaronder wij de Services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Italië.

ARTIKEL 18/B - KOSTEN VOOR TRANSACTIES BUITEN DE EU:

Moeten bedrijven of particulieren van buiten de EU btw betalen?

Aankopen gedaan door bedrijven, natuurlijke personen of rechtspersonen die in niet-EU-landen wonen en met leveringen buiten de Europese Unie zijn vrijgesteld van het betalen van btw, aangezien ze als export worden beschouwd. Omgekeerd, als leveringen worden gedaan in Italië of in de rest van de Europese Unie, moet btw worden betaald, behalve in het geval van handelingen die worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 1, paragrafen 54 tot 89, van wet nr. 190/2014 zoals gewijzigd door wet nr. 208/2015 en bij wet nr. 145/2018. Wij vragen de niet-aanwending van roerende voorheffing als voorschot conform art. 1 paragraaf 67 van wet nr. 190/2014.

Zijn er naast de btw nog andere belastingen die betaald moeten worden als de levering buiten de Europese Unie plaatsvindt?

Voor deze wijze van aankoop/verzending kan het douanesysteem naar eigen goeddunken aanvullende belastingheffingen in rekening brengen, afhankelijk van het geval en afhankelijk van het land.

Het is noodzakelijk om btw te betalen aan de Global Store van Bagno Marcos Antonio bij dropshipping-zendingen naar klanten uit niet-EU-landen, aan wie de btw niet in rekening is gebracht BTW betaling door mij?

U hoeft geen btw te betalen, aangezien dit export is.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar service@global-shopping.eu

VERZENDING REGELS 

Zodra de bestelling is geplaatst en de betaling is gedaan, start het systeem automatisch de voorbereidings- en leveringsprocedure van het product/de producten en vervolgens het trackingnummer van het pakket.

Het is mogelijk om de zending op elk moment te traceren vanaf het moment van ontvangst van de communicatie en het pakket zal aankomen met ons transportdocument dat de ingangsdatum van de garantie van 2 jaar bevestigt volgens de EEG-bepalingen.

De verzendkosten worden automatisch berekend op het moment van aankoop in de winkelwagen en brengen geen extra kosten met zich mee, behalve wat het systeem berekent op basis van de maat/het gewicht en de afleverlocatie voor de klant.

Voor eventuele problemen of klachten kunt u contact met ons opnemen via service@global-shopping.eu. (Lees punt 2B aandachtig)

WAARSCHUWING

Al onze artikelen worden in perfecte staat verpakt verzonden en worden dubbel gecontroleerd voordat ze worden verpakt en aan de vervoerder worden overhandigd.

Indien bij de levering externe schade aan het pakket of anomalieën in de verpakking worden vastgesteld, moet de ontvanger dit melden door toevoeging van de woorden "ZICHTBAAR BESCHADIGD PAKKET" op de leveringsbon of op het leveringsbewijs.

Dit is essentieel voor het bureau om de claim te accepteren.

Open indien nodig een aftersalesclaim binnen 5 dagen na levering.

2B. Wat moet ik doen als ik een zending ontvang?

Het eerste dat u moet doen, is controleren of het aantal ontvangen pakketten overeenkomt met het verzonden aantal.

Ten tweede, inspecteer elk pakket van buitenaf zeer zorgvuldig op tekenen dat het is geraakt of verkeerd is behandeld, zoals stoten, deuken, gaten, defecte dozen, verzendzegels of tekenen die erop wijzen dat de goederen mogelijk beschadigd zijn.

Het is verplicht om een ​​notitie en een handtekening achter te laten op de afleveringsbon van de koerier, op papier of op digitale drager (PDA), "ZICHTBAAR BESCHADIGD PAKKET" als u dergelijke tekenen heeft.

De procedure bij ontvangst van een beschadigd artikel is als volgt:

1- DIRECT EEN KLACHT OPENEN BIJ SERVICE@GLOBAL-SHOPPING.EU BINNEN 5 DAGEN NA ONTVANGST VAN HET PAKKET EN DE VOLGENDE FOTO'S TOEVOEGEN

2 - FOTO VAN HET PAKKET WAAR ER DUIDELIJKE TEKENEN VAN SCHADE ZIJN

3 - FOTO VAN HET BESCHERMENDE MATERIAAL IN DE DOOS

4 - ENKELE FOTO'S VAN HET BESCHADIGDE PRODUCT GEKOCHT

5 - FOTO VAN DE ETIKETTEN OP DE VERPAKKING

6 - FOTO VAN HET TRANSPORTDOCUMENT ONTVANGEN DOOR DE KOERIER

Zodra de aansprakelijkheid van de koerier voor de schade is vastgesteld, sturen we u de labels voor het ophalen van het product (deze moeten in de originele doos met verpakking worden verpakt). Verzendkosten zijn volledig voor rekening van Global Store. Vervolgens wordt de terugbetaling/vervanging van het product uitgevoerd.

Het niet ondertekenen / melden op papier of digitale ondersteuning (PDA) door de koerier dat het pakket "ZICHTBAAR BESCHADIGD" is, houdt de automatische afwijzing van de claim in.

Informatie over online geschillenbeslechting volgens art. 14 par. 1 van de ODR (Verordening Online Geschillenbeslechting):

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen online op te lossen, op grond van art. 14 par. 1 van de Online Dispute Resolution (ODR) op een van zijn platformen. Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als een plek waar consumenten kunnen zoeken naar minnelijke schikkingen over geschillen die voortvloeien uit online aankopen en servicecontracten.

Bedankt voor je hulp

Global Store International of Bagno Marcos Antonio